Munsemer Woicher

Munsmer Woicher soll mer trinke, denn zum trinke sinn se do, Munsmer Woicher machen selbscht de ärmschde Schlucker froh. Ich hab schunn 5 getrunke und vor mir stehn noch drei- en halwe Aff den hab isch schunn, de Rest den krie mer glei!